Info för mäklare

Obs! Från 9/2-2022 uppdaterades hastigheten på bredbandet från 100 mbit/s till 500 mbit/s för samma pris 220 kr/mån. (Se mer info om Telia Triple play längre ner)

Årsredovisning för 2021 finns längre ner på denna sida.

Mäklarbild
Mäklare hänvisas till maklare.home@jm.se vid förfrågningar om mäklarbild.

Överlåtelser skickas till:

Brf Skattkistan
JM@home AB
169 82 Stockholm  

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp.
Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.

Avgift
Inga beslutade avgiftsändringar. Dock kan vi inte utesluta ev. avgiftshöjning under 2023. (2022-09-23)

Garage
Föreningen har 85 garageplatser varav 8 platser är laddplatser, 4 MC-platser samt 4 handikappanpassade platser. De vanliga garageplatserna kostar 1200 kr/månad. Laddplatserna kostar 1700 kr/månad samt MC-platserna 400 kr/månad. Det finns även en familjeplats (för 2 bilar) för 1800 kr/månaden.  

För närvarande är det kö till garageplatserna. Det är 21 st som står i kö (2022-10-01). Väntetiden är ca 14 månader.

Nycklar och låssystem
Vid föreningens bildande lämnades tre lägenhetsnycklar och fyra säkerhetsnycklar ut. Certego i Västberga ansvarar för föreningens låssystem, information om antalet nycklar som finns till lägenheterna hanteras av dem.

Föreningen installerade i början av 2021 ett nytt passer- och säkerhetssystem i fastigheten.
Förutom lägenhetsnycklar skall fyra passerbrickor (numrerade 1, 2, 3,4 ) för entréerna finnas för att komma in i föreningens port, förråd, återvinningsrum och garage. Ev. kostnader för att ersätta dem står avlämnande lägenhetsinnehavare för. 

Utöver dessa nycklar skall även 3 st nycklar till postboxen lämnas över till köparen. Samt nycklar till förrådets hänglås.

Vad ingår i månadsavgiften?
-Värme, kallvatten. 220 kr obligatorisk tillägg för Telia Triple Play inkl kabel-tv (TV-paketet  "Lagom"), bredband med en hastighet på 500 Mbit per sekund och ip-telefoni. 1 st Telia Digital-tv box, tillhör föreningen samt 1 st Bredbandsrouter som även stödjer trådlöst internet, tillhör föreningen

OBS!! Digitalboxen med tillhörande fjärrkontroll och allt som ingår i IT-skåpet tillhör föreningen och ska alltså vara kvar i lägenheten när medlemmen flyttar. 

Varje lägenhet har en egen el- och varmvattenmätare som mäter bostadens förbrukning vilket faktureras i efterskott.

Föreningens gemensamma utrymmen
Föreningen har barnvagnsrum, rullstolrum samt flera cykelrum både på garageplan samt på gården och gatan.

Förråd
Varje bostad har ett eget förråd på källarvåningen. Föreningen har inga extra förråd för uthyrning.

Obs! Vissa förråd kan finnas i ett annat trapphus än det man bor i.

Innergård
På den gröna och privata innergården finns grönytor, gemensam grillplats och pergola för boende att nyttja.  

Miljörum och sophantering
Det finns två gemensamma miljörum där man kan källsortera samt nedkast för hushållssopor på innergården.  

Bakonginglasning
De medlemmar som har glasat in sin balkong har skrivit ett avtal med föreningen avseende balkonginglasning. I avtalets 5 § framgår följande: "Vid överlåtelse av bostadsrätten åligger det bostadsrättshavaren att särskilt tillse att förvärvaren övertar bostadsrättshavarens skyldigheter enligt detta avtal gentemot föreningen. Om så inte sker är bostadsrättshavaren i samband med avflyttning skyldig att montera bort inglasningen och återställa balkongen om föreningen begär det."

Om säljaren har glasat in sin balkong kommer styrelsen vid prövning av nya medlemskapet efterfråga detta avtal som förvärvaren skrivit under att denne tagit över.

Trivsel- och ordningsregler

Ekonomisk plan

Bifogade dokument

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2019

Stadgar