Kontakt styrelsen

Följande personer sitter i föreningens styrelse:
Nawal Ablouh, ordförande
Åsa Lundell, ledamot
Niklas Svenningsson, ledamot
Peter Hellström, ledamiot
Poli Poli, ledamot

Göran Berg, suppleant
Martin Westerling, suppleant
Christoffer Leijon, suppleant

Kontakt
För att komma i kontakt med styrelsen mailar du till styrelsen@brfskattkistan.se. 
Uppge alltid: Namn, 5-siffriga lägenhetsnumret, gatuadress och telefonnummer när du mailar oss.
Gäller din fråga passersystem/porttelefon ska du maila till passersystem@brfskattkistan.se
Gäller din fråga garageplats, kötid mm ska du maila till garage@brfskattkistan.se

OBS! Akuta ärenden hänvisas till JM@home kundservice.